Pane tähele:

Lastevanemate koolitusprogramm SILD

25.01.2010


SILD

IGAS EAS LASTE VANEMATELE


2010 a. veebruar - aprill

Lapsed muutuvas maailmas

LOENGUD, ARUTELUD, RÜHMATÖÖD, KOGEMUSÕPE

24 tundi 12 nädala jooksul

Lastel ei ole maailma tulles kaasas kasvatusjuhiseid, kuid ometi on nad valmis meid õpetaja ja lapsevanema rollis aitama. Kursusel õpime lugema neid märke, mida lapsed meile oma käitumisega annavad. Mõtestades enda lapsepõlvekogemusi ja tänapäevast kasvatussituatsiooni, jõuame lähemale nii iseendale kui ka lastele.

o Kasvatuse muutumine ajaloos
o Kaos ja kord meie elus
o Kiindumuse loomine ja soodustamine
o Lapsed ja stress
o Kaotused ja nendega toimetulek
o Agressiivne ja depressiivne käitumine
o Hüperaktiivne käitumine
o Sõprade roll erinevas vanuses
o Seksuaalsus erinevas vanuses
o Sõltuvusained: nikotiin, alkohol, narkootikumid
o Taskuraha – kui palju ja mille jaoks
o Meelte olukord ja nende eest hoolitsemine
o Televisiooni ja arvutimaailma mõjud
o Väärtuskasvatus
o Muinasjutud ja sobiv lugemisvara

Õpetajad: Merike Kuivits ja Sirje Kannel


Grupi suurus 8 – 16 inimest

Tsükli osavõtutasu 360.- kr.
Vajalik etteregistreerimine!
lastevanematekool@hot.ee
tel: 43 47 575

Kolmapäeviti kell 18.00 - 19.30
Viljandi Raamatukogu videosaalis

Uue grupi esimene kohtumine 3. veebruaril

Info: 51 27 617

www.huvikool.ee