| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
  Pane tähele  
Kooli unustatud asjade veebileht
Õpilaste saavutused, edulood (õppimises ja spordis)
 
  Mõte  

Ilus sõna jääb alati kõlama, aga solvanguga võid salvata valusalt.
Kärt Tambet, 8. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kokku 0 vastamist

ilm1_ani

Pane tähele:

 

2011/2012 ÕPPEAASTA LÕPETAMISE INFO (mai-juuni)

01.05.2012


·         23.mai kell 10.05 6.klassi inglise keele tasemetöö ruumid 211, 207

·         23.mai kell 18.00 TÄNUÕHTU „TULEVIKU TÄHED“ tublide ja aktiivsete õpilaste, nende vanemate ja juhendajate auks. Jakobsoni 42 saalis

·         25.mai kell 10.00 BIOLOOGIA RIIGIEKSAM (21) aulas

Komisjonis: A.Soopa, H.Isakannu, L.Valdmaa, P.Ailt

·         25.mai kell 9.00 KIRJANDUS, MEEDIA (12.kl koolieksam) ruum 211 (7)

Komisjonis: A.Kiin, A.Lunter, I.Artma

·         25.mai kell 9.00 JOONESTAMINE (11. - 12.kl koolieksam) ruum 212

Komisjonis:K.Põld, E.Runing, T.Anniko

29.mai - 8.klassi õpilased valmistuvad  valikeksamiks, tunde ei toimu

·         29.mai kell 10.00 AJALOO RIIGIEKSAM (19) aulas

Komisjonis: K.Põld, R.Kangro, K.Mirka, L.Elias

·         29.mai kell 9.00 INGLISE KEL, SOOME KEEL (12.kl koolieksam) (2) ruum 216

Komisjonis: A.Kiin, M.Kirss, K.Käiväräinen, L.Sepp

·         29.mai kell 9.00 MATEMAATIKA (12.kl koolieksam) (2)

Komisjonis: K.Männik, Ü.Lükk, T.Rähn

·         29.mai  9.kl õpikute tagastamine (vt eriplaan)

·         29.mai  8.kl  konsultatsioonid kokkuleppel aineõpetajaga

30.mai - 11.klassi õpilased valmistuvad valikeksamiks, tunde ei toimu

·         30.mai kell 10.00  8.KL  ARVESTUSTÖÖD. Vt arvestustööde plaan. NB! Hindelise arvestustöö hinne loetakse aastahinde sisse- seega aastahinnet selles aines enne arvestust välja ei panda!

·         30.mai  8.kl  õpikute tagastamine pärast arvestustööd

·         30.mai kella 12.00-ks 1. - 7.klass hinded välja, 8.klass 31.mai kella 9.00-ks

31.mai kell 8.15 PÕHIKOOLI LÕPUKELL (Jakobsoni 42 saalis)

·         31.mai – algab 9.klasside eksamiperiood, eksamite konsultatsioonid aineõpetajatega kokkulepitud ajal.

31.mai - 10.klassi õpilased valmistuvad valikeksamiks, tunde ei toimu

·         31.mai kell 10.00 11.KL  VALIKEKSAM (vt eksamiplaani)

·         31.mai  7.kl tagastavad õpikud (vt eriplaan)

·         31.mai kell 14.00 saalipikenduses õppenõukogu 1.- 9.klassi aastahinnetest.

·          1.juuni  6.kl  tagastab õpikud (võib muutuda)

·          1.juuni kell 10.00 1.- 8.klassi õpilased saavad tunnistused.

·         1.juuni- pannakse välja viimase tsükli hinded

·          1.juuni kell  9.00  10.KL VALIKEKSAM

·         1.juuni 10.kl tagastavad õpikud pärast valikeksamit

           2. juuni - Viljandi maakonna laulu- ja tantsupidu "130 aastat Viljandimaa

      rahvapidusid"; osalevad noortekoor, lastekoor, mudilaskoor, poistekoor

·          4.juuni kell 10.00 GEOGRAAFIA RIIGIEKSAM (44) aulas

Komisjonis: A.Soopa, E.Ivask, H.Isakannu

 ·         4.juuni kell 9.00 AJALUGU, USUNDILUGU (12.kl koolieksam) (1+4) ruum 141

Komisjonis: A.Kiin, R.Kangro, K.Leinus

·          4.juuni kell 10.00 PÕHIKOOLI EESTI KEELE JA KIRJANDUSE EKSAM (69)

Ruum 207 – K.Põld, A.Lunter

Ruum 211-   M.Tuul, V.Ojalill

Ruum 212- M.Alp, A.Kadak

Ruum 206- K.Asu, M.Roosimägi

·          6.juuni kell 9.00 10.kl KOHUSTUSLIK EKSAM

10H- eesti keel ja kirjandus ruum 207 õp.A.Lunter

10R- matemaatika ruum 140 õp T.Rähn

·         7.juuni kell 9.00- 10H ja 10R kl õpilased saavad tunnistused

·         7.juuni kell 9.00 KEHALINE KASVATUS (12.kl koolieksam) (7) võimla+staadion

Komisjonis: A.Soopa, T.Aun, J.Luhakooder

·          8.juuni kell 9.00 KUNSTIAJALUGU, MUUSIKAAJALUGU (12.kl koolieksam) (9+2) ruum 212

Komisjonis:A.Kiin, E.Runing, P.Kährik

·          8.juuni kell 9.00 MAJANDUSÕPETUS (12.kl+11.kl koolieksam) (5+2) ruum 306

Komisjonis: K.Põld, T.Tiit, M.Kirss

·          8.juuni kell 10.00 PÕHIKOOLI MATEMAATIKA EKSAM (69) aulas

Komisjonis: A.Soopa, Ü.Lükk, M.Sukk, M.Reinart, T.Luik, T.Rähn

·          8.juuni kell 10.00 KEEMIA RIIGIEKSAM (Viljandi Paalalinna Gümnaasiumis)

·         8.juuni  12.kl tagastab õpikud pärast eksamit

·         11.juuni kell 9.00 11.KL  KOHUSTUSLIK EKSAM

11H- INGLISE KEEL ruum 216 õp M.Kirss, keeltemaja õp I.Imelik

11R- MATEMAATIKA aulas õp T.Rähn

11L- BIOLOOGIA ruum 104 õp H.Isakannu

·         11. juuni  11.kl - pärast eksamit tagastavad õpikud

·         11. – 14.juuni 10L RIIGIKAITSE LAAGER

·         12.juuni kell 9.00 – 11.kl õpilased saavad tunnistused

·         12.juuni kell 10.00 FÜÜSIKA RIIGIEKSAM (Viljandi Paalalinna Gümnaasiumis)

·         13.juuni kell 9.00 PÕHIKOOLI VALIKEKSAM (vt eksamiplaani)

·         14.juuni vajadusel põhikooli järeleksamid.

·         14.juuni kell 12.00 õppenõukogu 9. ja 12. klassi lõpetamisest, suvetöödest

·         15.juuni ruumis 137  9.klassi lõpetajad annavad allkirjad õpilasraamatusse.

9A- kell 9.00, 9B- kell 10.00, 9C- kell 11.00

·         15.mai ruumis 138  12.klassi õpilase annavad allkirjad õpilasraamatusse.

12H- kell 9.00, 12R- kell 10.00, 12L- kell 11.00

·         16.juuni kell 12.00 –  põhikooli lõpetajate ja õpetajate kohtumine Uueveski tee 1 aulas, kell 13.00 PÕHIKOOLI LÕPUAKTUS Jakobsoni 42 saalis

 ·         21.juuni kell 17.00  gümnaasiumi lõpetajate ja õpetajate kohtumine Uueveski tee 1 aulas, kell 18.00 GÜMNAASIUMI LÕPUAKTUS Jakobsoni 42 saalis

       30. juuni - vabariiklik noortekooride rock-pop laulupidu Tartus; osalevad

lastekoor ja noortekoor

 

 
Külastusi täna: 2195 Kokku: 1592008434 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet