| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
E-Kool VIKO E-post  
 
 
 
 
 
 
  Õppeperioodid ja vaheajad
  Tundide ajad
  Tunniplaan
  Ainekavad
  Klassiruumid Uueveski tee 1
  Klassiruumid Jakobsoni tn 42
  Ainevaldkonnad ja juhid
  Õppeaasta eesmärgid
  Tunnijaotuskava põhikoolis
  Konsultatsioonid
  Eksamid ja tasemetööd
  Õpiveeb
  Õppematerjalid
  Olümpiaadid(ainevõistlused)
  Pane tähele  
Viljandi Kesklinna Kool võtab tööle kehalise kasvatuse õpetaja
Olümpiaadide (ainevõistluste) tulemused
Tunniplaan 2016/2017 2. poolaastaks
 
  Mõte  

Andeks andmine on andeks antav.

Romi Varula, 8. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
 
Kokku 0 vastamist


Eksamid ja tasemetööd

 

2016/2017. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

·         Eesti keel – 1. juuni 2017.a;

·         matemaatika – 7. juuni 2017.a; 

·         valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;

·         valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2017. aasta 25.jaanuariks.

 

2016/2017.õppeaasta tasemetööd

3. klassi tasemetööd:

·         eesti keeles - 10. mai 2017. a; 

·         matemaatikas - 16. mai 2017. a.
 

6. klassi tasemetööd:

·         eesti keeles - 3. mai 2017. a; 

·         matemaatikas - 9. mai 2017. a; 

·         kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles või ühiskonnaõpetuses - 18. mai 2017. a.

 
Külastusi täna: 1749 Kokku: 1496006949 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet