| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Raamatukogu ja muuseum
  Sotsiaalpedagoog
  Eripedagoog
  Psühholoog
  Koolivägivallast
  Pikapäevarühm
  Õpinõustamine
  Arstiabi
  Toitlustamine
  Pane tähele  
Info koroonaviiruse kohta
Kool on distantsõppel alates 16. märtsist 2020
PISA 2018 testi tulemused
Kooli ajaleht Oma Sõna
Õpilaste saavutused - edulood
 
  Mõte  

Kui kadedus põleks, poleks küttepuid vajagi.

Liis Heina, 6. kl, 2013

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kokku 0 vastamist

ilm1_ani

Eripedagoog

 


Eripedagoog Anneli Paulus

e-mail: anneli.paulus@klk.vil.ee 
mob. 5915 1036

Jakobsoni tn 42 (algklasside maja), ruum 215 (II korrus)

Eripedagoogi tööülesanded:
• Õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlakstegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste väljaselgitamine.
• Õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel.
• Õpiabirühma või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses.
• Õpiabitundides erinevate õppemeetodite kasutamine laste kuulamis- ja tähelepanuoskuse, suulise väljendusoskuse ning lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamiseks.
• Lapsevanemate nõustamine lapse arendamise osas.

Õppeaasta kahel esimesel nädalal toimub eripedagoogi poolt abivajavate õpilaste väljaselgitamine, mille tulemusel moodustatakse rühmad (kuni 6 õpilast). Õppetöö põhivormiks on rühmatunnid, mis toimuvad põhikooli I kooliastmes kaks korda nädalas, II kooliastmes üks kord nädalas.

Eripedagoogi poolt läbiviidavad õpiabitunnid toimuvad vastavalt õpilase tunniplaanile. Toimumisaeg ja koht antakse õpilasele, lapsevanemale ja klassijuhatajale teada stuudiumi kaudu.

 
Külastusi täna: 7591 Kokku: 1580401644 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet