| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
E-Kool VIKO E-post  
 
 
 
 
 
 
  Raamatukogu ja muuseum
  Logopeed
  Psühholoog
  Sotsiaalpedagoog
  Koolivägivallast
  Pikapäevarühm
  Õpinõustamine
  Arstiabi
  Toitlustamine
  Pane tähele  
Sündmuste kalender
Viljandi kesklinna Kool Facebookis
Olümpiaadide (ainevõistluste) tulemused
 
  Mõte  

Halb sõna on alati relv.

Andres Hermann Ritval, 7. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
 
Kokku 0 vastamist


Sotsiaalpedagoog

 

Kätlin Hanson

e-post:   katlin.hanson@klk.vil.ee
telefon : 43 42388      

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilaste sotsiaalse tegevusvõime ja toimetuleku toetamine.

Sotsiaalpedagoogi tööülesanded:

·tegeleb  kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilastega.

· tegeleb koolist puudumistega ja koolikohustuste eiramisega.

· teeb koostööd laste ja nende vanematega, samuti klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli tugivõrgustikuga probleemsete laste abistamisel ja suunamisel;

·tegeleb õpilaste peredega, abistab õpilasi isiklike ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel. 

·tegeleb tõrjutuse ja kiusamise probleemidega; vajadusel kaasab lapse abistamisprotsessi teisi tugisüsteemi spetsialiste. 

·peab sidet kooli ja kodu vahel. 

·vajadusel teeb kodukülastusi.

· teeb koostööd lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Vastuvõtt ja nõustamine toimub kokkuleppel, kuna sotsiaalpedagoog töötab kahes erinevas õppehoones. Selleks palun pöörduda otse sotsiaalpedagoogi poole telefonil 43 42388 või meili teel katlin.hanson@vkl.vil.ee

  

Vastuvõtt:

Jakobsoni tn. 42 (algklasside maja)


ruum 123

tel. 43 42388

 

Uueveski tee 1 (5.-9.klass)


ruum 128 (huvijuhi kabinet) 

tel. 43 42364

  

Aadressil koolimure@klk.vil.ee võivad kirjutada kõik Viljandi Kesklinna Kooli
õpilased, kellel on seoses kooliga mõni mure või probleem. Seda loevad
ainult kooli sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog, kes kirjadele vastavad. 
Kirjades sisaldunud infot nad kellegagi ei jaga ja vajadusel hakkavad ka
lahendusi otsima. Kirjutada võib nii enda probleemist kui ka murest mõne
teise õpilase pärast.

Kõigil on õigus tunda end koolis hästi!

 
Külastusi täna: 1087 Kokku: 1496154867 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet