| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
E-Kool VIKO E-post  
 
 
 
 
 
 
  Õppeperioodid ja vaheajad
  Tundide ajad
  Tunniplaan
  Ainekavad
  Klassiruumid Uueveski tee 1
  Klassiruumid Jakobsoni tn 42
  Ainevaldkonnad ja juhid
  Õppeaasta eesmärgid
  Tunnijaotuskava põhikoolis
  Konsultatsioonid
  Eksamid ja tasemetööd
  Õpiveeb
  Õppematerjalid
  Olümpiaadid(ainevõistlused)
  Pane tähele  
Kooliaasta ürituste kalender 2016/2017
Olümpiaadide (ainevõistluste) tulemused
Tunniplaan 2016/2017 2. poolaastaks
 
  Mõte  

Halb sõna põlgab vabadust.

Karmen Kink, 7. kl, 2015
  Galerii  
  Oma Sõna  
 
Kokku 0 vastamist


2016/2017

 

13. märtsil 2017 toimus maakondlik õigekirjakonkurss.
5. kl Triinu Kree 2. koht (juhendaja Külliky Lohu)
6. kl Grete Espenberg 7. koht (juhendaja Erika Aas)
7. kl Katariina Visnap 3.-4. koht (juhendaja Külliki Asu)
8. kl Kerttu Kaljurand 11. koht (juhendaja Erika Aas)
9. kl Carol Luhaäär 2. koht (juhendaja Alli Lunter)

11. ja 12. märtsil 2017 toimus robootikavõistluse First Lego League (FLL) vabariiklik finaal Tartus Eesti Rahva Muuseumis (vt infot)
Meie kooli võistkond VILEXODUS koosseisus
Britta Smolin (8a)
Hanna-Liisa Peerna (9a)
Karl Joan Alesma (9a)
Raul Tambre (10 kl VG)
sai parima meeskonnatöö eriauhinna
Edukalt esines ka võistkond VILEXODUS2 koosseisus
Joosep Animägi (5b)
Lennart Martin Hannus (5b)
Kristjan Leinus(5b)
Joonas Animägi (3c)
Võistlusel osalesid veel
Oskar Kask (3a)
Kristjan Maltšihin (3a)
Slevin Karuse (3a)
Juhendaja Meelis Reinart

4. märtsil  2017 toimus kunstiõpetuse olümpiaadi piirkondlik voor  7.-9. klassidele.
1.-2. koht Katariina Leets 7.A (Kutsutud vabariiklikku vooru).
Juhendaja Virve Neerot

11. märts. 2017 toimus 4.-6.klassi matemaatikaolümpiaadi maakonnavoor Jakobsoni koolis
4. klass
II-III koht - Ingel Madleen Tiitus
Juhendaja Liina Rajaste
Osalesid – Helena Marie Hannus, Peeter Jaak Pius, Maarja Kährik, Rosette Liis Uus, Gita Roosileht, Johanna Madleen Lond, Tristan Aleksandrov, Stiina Kiisler
Juhedajad – Triin Mets, Annika Lond, Liina Rajaste
5. klass
5.-6. - koht Miina Ronk
Juhendaja Jüri Ojamaa
Osalesid – Helene Metsmaa, Janar Lips, Tõnn Martin Tirgo, Tuule Truu, Kätlin Vagel, Mona Mia Toomla
Juhendajad – Ülle Lükk, Jüri Ojamaa, Rene Sadam
6. klass
II koht -Elsbet Helena Tiitus
Juhendaja Ülle Lükk
Osalesid- Mattias Rahnu, Anna Marii Lette, Kelli Kree, Rasmus Reili, Anabel Sarapuu, Kertu Soomets, Martin Oks
Juhendajad – Anneli Luik, Ülle Lükk

16. veebr. 2017 toimus „Nuputa“ võistlus maakonnavoor
5.-6. klassi arvestuses
I koht- Lennart Martin Hannus 5.kl
Tõnn Martin Tirgo 5.kl
Elsbet Helena Tiitus 6.kl
Rasmus Reili 6.kl
Juhendaja Ülle Lükk
III koht - Miina Ronk 5.kl
Janar Lips 5.kl
Birgit Alvre 6.kl
Anna-Marii Lette 6.kl
Juhendajad - Jüri Ojamaa, Anneli Luik, Ülle Lükk
Osalesid - Hanna Alice Haavapuu 5.kl, Mona Mia Toomla 5.kl, Martin Oks 6.kl, Jan Erik Jakstein 6.kl
Juhendajad – Anneli Luik, Rene Sadam
7. klassi arvestuses
I koht - Johannes Rebane
Johannes Metsmaa
Anna-Triin Ježova
Osalesid - Sandra Kosemaa, Carmen Victoria Vender, Mikk Karus
Juhendaja Rene Sadam

15. veebr. 2017 toimus internetipõhine inimeseõpetuse olümpiaadi piirkondlikvoor
5. klass
2.   koht Helene Metsmaa
7. koht Hedy Aasna
6. klass
3. koht Elbeth Helena Tiitus
10. koht Sonja Siimson
Juhendaja Virve Neerot
8. klass
1.-2.koht
Kerttu Kaljurand
Ege Virro
Juhendaja Ester Sims

11. veebr. 2017 loodusteaduste olümpiaadi vabariiklikus arvestuses
saavutas
Kristjan Uus 15. koha.
Juhendaja Jüri Ohjamaa

Eesti keele olümpiaadi vabariiklik voor
Eesti keele maakondlike olümpiaaditööde analüüsi tulemusel palutakse
Carol Luhaäär 9. kl vabariiklikku vooru vanuseastmes 9.-10. kl.
Juhendaja Alli Lunter

15. veebr. 2017 toimus 7. klasside võistkondlik Harry Potteri viktoriin inglise keeles.
Osales 10 võistkonda maakonna koolidest.
1. koht:
Katariina Visnap 7.B
Janel Simso 7.C
Angelika Villand 7.C
Heidi Kalaver 7.C
Juhendaja õp. Piret Sadam
3. koht :
1.Grete-Lota Alas 7.C
2.Kerli Kajak 7.C
3..Johanna Jaanson 7.C
4.Kaarel-Vahur Vingisaar 7.C
Juhendaja õp. Enid Härm

15. veebr. 2017 toimus Viljandimaa põhikoolide mälumängu "Pähklipureja" 2. voor.
Meie kooli võistkond saavutas 5. koha.
Võistkonda kuulusid:
Anna Marii Lette- 6.c kl.
Johannes Metsmaa- 7.b kl.
Keliis Lillemets- 8.a kl.
Kristiina Uus- 9.a kl.
Juhendaja Eve Ivask

10. veebr. 2017 toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaad.
9. klassi ühiskonnaõpetuse I vooru tulemused maakonnas/vabariigis.
1./51. Marta Okas Kutsutud vabariiklikku lõppvooru.
2./82. Deniel Konstantinov
3./170. Karl Robin Sarapuu
4./176. Karmen Kink
Osalesid veel Annabrita Kalda, Romi Varula, Rasmus Hytonen, Katrina Merily Reimand, Greete-Liisa Toom.
Juhendaja Aavo Soopa

7.  veebr. 2017 toimus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor
7. klass
Osalesid -Johannes Rebane, Johannes Metsmaa, Anna-Triin Ježova, Eleonoora Kõrge, Mikk Karus, Carmen Victoria Vender, Carl-Alex Kukk, Sandra Kosemaa, Britt Marii Venderström, Angelika Villand, Kristjan Koskor
Juhendaja Rene Sadam
8. klass
I koht - Kristjan Uus
II-III koht - Keliis Lillemets
5.-6. koht - Helene Dimitrijev
Osalesid - Liisa Marie Printsmann, Johanna Ruljand, Markus Michelis, Britta Smolin, Anette Hantson, Jack James Brereton, Elis Poolak, Reena Anette Maidla, Madli Klettenberg
Juhendaja Anneli Luik
9. klass
III koht –Karl-Joan Alesma
Osalesid -Kristiina Uus, Martin Palmiste, Liis Heina, Raik Andre, Rasmus Lond
Juhendaja Ülle Lükk


4. veebr. 2017 toimus bioloogiaolümpiaadi piirkondlik voor
7. klass
Katariina Visnap 3.koht
8.klass
Kristjan Uus 1.koht
Ege Virro 2.koht
Kerttu Kaljurand 4.koht
9.klass
Liis Heina 6.koht
Olümpiaadil osalesid veel Eleonora Kõrge, Anna-Triin Jezova,
Johannes Metsmaa,Helene Dimitrjev, Kristiina Uus, Leene Lotta Lüdimois
Juhendaja Ester Sims
6B klassist osalesid bioloogiaolümpiaadil:
Iris Rämmeld
Sonja Siimson
Elari Mänd
Juhendaja Kersti Varblane

30. jaan. 2017  toimus Viljandi mk emakeeleolümpiaad.
Meie kooli õpilaste tulemused:
7.-8. kl
1. Katariina Visnap (juh Külliki Asu)
5. Ege Virro (juh Erika Aas)
7. Madli Klettenberg (juh Erika Aas)
8.-9. Kerttu Kaljurand (juh Erika Aas)
12. Johannes Metsmaa (juh Külliki Asu)
13.-15. Reena Anette Maidla (juh Erika Aas)
24. Anette Hantson (juh Erika Aas)
9.-10. kl
2. Carol Luhaäär (juh Alli Lunter)
Eesti keele maakondlike olümpiaaditööde analüüsi tulemusel palutakse
Carol Luhaäär 9. kl vabariiklikku vooru vanuseastmes 9.-10. kl.

28. jaan. 2017 toimus füüsikaolümpiaadi piirkondlik voor.
Karl-Joan Alesma (9.kl.) saavutas põhikoolide arvestuses 1. koha.
Juhendaja Jüri Ojamaa

21. jaan. 2017 toinus piirkondlik keemiaolümpiaad
Meie kooli tulemused:
8. klass
Kristjan Uus 1. koht
Kerttu Kaljurand 8. koht
9. klass
Karl-Joan Alesma 2. koht
Liis Heina 6. koht
Juhendaja Kersti Varblane

17. jaan. 2017 toimus Viljandi Gümnaasiumis 9. klasside inglise keele olümpiaad.
3. koht Arvi Soopa 9b ( õp. Kristy Leinus)
4. koht Carol Luhaäär 9b (õp. Anu Roht)
Veel osalesid:
Anete Osi 9a (õp. Kristy Leinus)
Liis Heina 9b (õp. Kristy Leinus)
Martin Palmiste 9a (õp. Kristy Leinus)

14. jaan. 2017 robootikavõistluse First Lego League (FLL) Lõuna-Eesti eelvoorus Tartus AHAA keskuses
saavutas
võistkond VILEXODUS koosseisus
Karl Joan Alesma (9a), Hanna Liisa Peerna (9a), Britta Smolin (8a), Raul Tambre (10.kl. VG)
üldkokkuvõttes 2. koha (34 võistkonda).
Võistkond VILEXODUS2 koosseisus
Joosep Animägi (5b) , Lennart Martin Hannus (5b), Kristjan Leinus (5b), Joonas Animägi (3c)
saavutas roboti disainis 1. koha.
Mõlemad võistkonnad teenisid õiguse osaleda FLL vabariiklikul finaalvõistlusel.
Lisainfo!
Juhendaja Meelis Reinart


10. dets. 2016 toimus geograafiaolümpiaadi maakonnavoor

7. klass
Hannes Arumäe 1. koht
Kaarel-Vahur Vingisaar 2. koht
Johannes Metsmaa 6. koht
8. klass Kristjan Uus 1. koht
Helene Dimitrijev 2. koht
Johanna Ruljand 4. koht
Liisa Marie Printsmann 5. koht
9. klass
Kristiina Uus 4. koht
Annabrita Kalda 6. koht
Olümpiaadil osalesid veel Simon Susi, Anette Hantson ja Robin Kristofer Pärnsalu.
Juhendaja Eve Ivask

dets. 2016  saavutas eie kooli multikarahvas  häid tulemusi Rajaleidja lühi- ja animafilmide konkursil "Unistuste amet"
VANEM VANUSEASTE (7.-12.klass):
I KOHT Viljandi Kesklinna Kooli 8. ja 9. klassi õpilased Britta Smolin ja Hanna-Liisa Peerna animatsiooniga "Tahan saada animaatoriks" (unistuste ametiks animaator) Vaata animatsiooni siit: https://youtu.be/yNxonkQN-XQ
NOOREM VANUSEASTE (1.-6.klass):
II KOHT Viljandi Kesklinna Kooli 4. klassi õpilased Kennet-Koit Kukkur, Margus Saul, Gregori-Robert Kilp animatsiooniga "Itimees ja konn" (unistuste amet IT-mees) Vaata animatsiooni siit: https://youtu.be/EIAgfyXstlY
III/IV KOHT Viljandi Kesklinna Kooli 4.klassi õpilased Keiti-Lisett Reining ja Reimo Jürjo animatsiooniga "Kuulsuste kokkutulek ooperis" (unistuste ametiks ooperilaulja) Vaata animatsiooni siit: https://youtu.be/ouZ0EqrT_AY
III/IV KOHT Viljandi Kesklinna Kooli 4. klassi õpilased Rosette Liis Uus ja Johanna Madleen Lond animatsiooniga "Tibid jõulumaal" (unistuste ametiks lennukimehhaanik) Vaata animatsiooni siit:
https://youtu.be/P7u-Bz7VNac
Täpsem info Rajaleidja kodukal. http://www.rajaleidja.ee/luhi-ja-animatsioonifilmide-konkurss-unistuste-amet/&parent_id=114280

30. nov. 2016 toimus Eesti koolinoorte XIV mälumängumeistrivõistluste maakonnavoor.
Viljandi maakonna põhikoolide hulgas saavutas 7b klassi võistkond 2. koha.
Võistkonna koosseis:
Johannes Metsmaa,
Katariina Visnap, Kaarel
Märt Pius,
Janeli Alliksaar.
Õpetaja Riina Kangro

26.11.2016 toimus ülevabariigiline füüsika lahtine võistlus.
Kristjan Uus
sai 8-ndate klasside arvestuses
üleriigiliselt 2. koha.
Juhendaja Jüri Ojamaa

6. dets. 2016 Viljandi Linnaraamatukogus toimunud etluskonkursil "Koidulauliku valgel"

saavutas nooremas astmes
II koha Birgit Jaadla 8.c klassist.
Juhendaja Külliki Asu

29. nov. 2016 toimunud 8. klasside inglise keele ettelugemisvõistlusel Viljandi Linnaraamatukogus
saavutasid:
1. koha Rasmus Vinkmann (8a)
3. koha Aksel Mänd (8c)
Juhendaja Piret Sadam
Veel osalesid meie koolist:
Kristjan Uus 8c, Robin Kristofer Pärnsalu 8c (õp. Enid Härm)
Janeli Puu 8b, Lisette Siimer 8a (õp.(Anu Roht)
Jack James Brereton 8b, Kevin Pihlak (õp. Kristy Leinus)

24. nov. 2916 toimus Viljandi põhikoolide kodanikupäeva kõnevõistlus.
Martin Palmiste 9. kl saavutas üldarvestuses II koha ja ekspromptkõne voorus I koha.
Juhendaja Alli Lunter

23. nov. 2016 toimus Viljandimaa põhikoolide mälumängu "Pähklipureja" 1. voor.
Meie kooli võistkond saavutas 2. koha.
Võistkonda kuulusid:
Anna Marii Lette- 6.c kl.
Johannes Metsmaa- 7.b kl.
Keliis Lillemets- 8.a kl.
Kristiina Uus- 9.a kl.
Juhendaja Eve Ivask

19. nov. 2016 Eesti vabariikliku informaatikaolümpiaadi eelvoorus
saavutas põhikoolide osas 3. koha
Karl Joan Alesma 

10. nov.  2016 toimus maakondlik saksa keele olümpiaad.
võistkondlik 2. koht:
Ursula Ilves
Mihkel Lõpp
Reena Anette Maidla
Juhendaja Sirje Liiva

9. nov. 2016 Viljandi Linnaraamatukogus toimunud maakondlikul infootsivõistlusel
"Raamatutes peitub tarkus"
saavutasid III koha 5.d õpilased Hanna
Alice Haavapuu, Helen Emilia Mätlik ja Oliver Plümberg.
Juhendaja Liina Smolina

22. okt. 2016 Põlvas üleriigilisel etluskonkursil "Tahan sulle öelda"
said esikoha
4.-6. klassi arvestuses Elinor Luik 5.b klassist ja
7.-9. klassi arvestuses Birgit Jaadla 8.b klassist.
Juhendaja Külliki Asu

4. okt. 2016  maakondlik õpioskuste võistlus

6. kl. võistkond saavutas 1. koha.
Võistkonda kuulusid:
6.a
Elsbet Helena Tiitus
Birgit Alvre
Rasmus Reili
6.b
Sonja Siimson
6.c
Anna Marii Lette
Juhendaja Liina Smolina

 
Külastusi täna: 226 Kokku: 1490306742 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet