| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Õppeperioodid ja vaheajad
  Tundide ajad
  Tunniplaan
  Õppenõukogu koosolekud
  Ainekavad
  Klassiruumid Uueveski tee 1
  Klassiruumid Jakobsoni tn 42
  Ainevaldkonnad ja juhid
  Õppeaasta eesmärgid
  Tunnijaotuskava põhikoolis
  Konsultatsioonid
  Eksamid ja tasemetööd
  Õpiveeb
  Õppematerjalid
  Olümpiaadid(ainevõistlused)
  Pane tähele  
Õpilaste saavutused - edulood
 
  Mõte  

Halb sõna on anne, mida täidab kurjus.

Karmen Kink, 7. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kas kuum suvi meeldib Sulle?
 

ilm1_ani

Õppenõukogu koosolekud

 

Tegevused Toimumise aeg
Uue õppeaasta eesmärkide ja tegevuste tutvustamine. 30.aug.17
I trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüsimine ja ettepanekute tegemine, vajadusel mitterahuldavalt edasijõudvatele õpilastele tugimeetmete rakendamine.    11.dets.17
Ülevaade I ja V kl. õpilaste kohanemisest uutes õppetingimustes. 9.klassi õpilaste  küsitluse kokkuvõte.    
 Arengukava kinnitamine 2018-2020 .                                                  
II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste analüüsimine ja ettepanekute tegemine lahendusteks. Huvitegevuse analüüs.  02.apr.18
2017/2018 õ.-a. õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste analüüs ja kokkuvõtete tegemine sisehindamisest. 04.juuni.18
Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendava õppetöö rakendamine. Õpilaste tunnustamine õppeaasta lõpul. Ettepanekud uue õppeaasta õppe ja kasvatustegevuse parendamiseks. 17.juuni.18
Kooli järgmise õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine, muud dokumendid.   30.aug.18

 
Külastusi täna: 33845 Kokku: 1530806702 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet