Õppenõukogu koosolekud

3.august 2018
26. november 2018
4. märts 2019
7. juuni 2019
17 juuni 2019