Uudised

Õpilasesinduse presidendi vastuvõtt 26. märts


14. märtsil toimus esimest korda Viljandi Kesklinna Kooli Õpilasesinduse presidendi vastuvõtt. Vastuvõtul tänasid president Martin Hendrikson ja asepresident Käroli Mänd meie kooli õpilasi, kes on edukad spordis, muusikas, tantsimises ja teistel elualadel. Samuti tänati silmapaistvaid õpetajaid, aktiivseid õpilasesinduse liikmeid ning teiste Viljandi põhikoolide õpilasesinduse, kellega on olnud meeldiv koostöö.

Õhtu jooksul kuulati ja nähti lisaks silmapaistvate inimeste tänamisele ka muusikat ning rahvatantsu.

Õpilasesindus soovib tänada kõiki kohaletulnuid, korraldusmeeskonda ja Viljandi Kesklinna Kooli, ilma nendeta poleks selline sündmus teoks saanud! Plaanis on teha presidendi vastuvõtt iga-aastaseks traditsiooniks.

14. märtsil toimus esimest korda Viljandi Kesklinna Kooli Õpilasesinduse presidendi vastuvõtt. Vastuvõtul tänasid president Martin Hendrikson ja asepresident Käroli Mänd meie kooli õpilasi, kes on edukad spordis, muusikas, tantsimises ja teistel elualadel. Samuti tänati silmapaistvaid õpetajaid, aktiivseid õpilasesinduse liikmeid ning teiste Viljandi põhikoolide õpilasesinduse, kellega on olnud meeldiv koostöö.

Õhtu jooksul kuulati ja nähti lisaks silmapaistvate inimeste tänamisele ka muusikat ning rahvatantsu.

Õpilasesindus soovib tänada kõiki kohaletulnuid, korraldusmeeskonda ja Viljandi Kesklinna Kooli, ilma nendeta poleks selline sündmus teoks saanud! Plaanis on teha presidendi vastuvõtt iga-aastaseks traditsiooniks.