PRIVAATSUS JA ANDMEKAITSE

Teie andmete kaitstus on meile oluline. Registreerimise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Sooritades registreerimise klk.vil.ee/vilistlased, annab isik nõusoleku enda isikuandmete töötlemisteks, isikuandmeid mida SA Viljandi Hariduse Arengufond isikult küsib ja registreerimise vormistamiseks vajab on järgmised: nimi, kontaktandmed ja elukoht, kuid lisaks on võimalik täita lisaandmete väljad, et täiustada Viljandi Kesklinna kooli vilistalste andmeid. SA Viljandi Hariduse Arengufond ei avalda temale teatavaks saanud kliendiandmeid kolmandale osapoolele väljaarvatud juhul kui see on vajalik meie teenuse osutamiseks. Soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist SA Viljandi Hariduse Arengufond andmebaasist.