Vilistlaste kokkutuleku registreerimise reeglid:

Järgnevad punktid aitavad Sul saada ülevaadet Viljandi Kesklinna Kooli Vilistlaskokkutulekule registreerimistingimustest.
Käesolevaid registreerimistingimusi/ osaluse müügitingimusi reguleerib SA Viljandi Hariduse Arengufond, registrikood 80231417, Hariduse 2, Viljandi.

OSALUSE REGISTREERIMINE

Valige välja Teile sobivad tooted ja lisage need ostukorvi. Ostukorvis saate tooteid eemaldada ja lisada.
Kauba kättesaamine toimub e-maili vahendusel, tegemist on digitaalse tootega/ osalustasu piletiga, mida ei saadeta kulleriga või postkasti. Peale registreerimise teostamist ja makse tasumist, tuleb vajutada “Tagasi kaupmehe juurde”, mis kinnitab tellimuse ja Teile saadetakse e-mailile PDF formaadis osaluse kinnitus Vilistlaste kokkutulekule.

TASUMINE

Tasumine toimub ainult eurodes. Registreerijal on õigus teostada makse ainult läbi Maksekeskuse makse mooduli.

VEEBIMAKSETE TURVALISUS:

Tellimuse maksmisel veebi kaudu toimub andmete sisestamine ja makse töötlemine pankade e-maksete süsteemi lehel. Maksesüsteem tagab seda, et kliendi konfidentsiaalsed andmed ei sattu veebipoodi ja nende töötlus on täielikult kaitstud ning kliendi isiku- ja pangakonto andmed ei saa avaldatud kolmandale isikule.

TARNEAEG JA KAUBA KÄTTETOIMETAMISE VIIS

Peale registreerimise eest tasumist saadetakse automaatselt Teie e-mailile PDF formaadis kinnitus, registreerimise kohta.
Tegemist on digitaalse tootega, ehk registreerimise kinnitusega, mida ei saadeta kulleriga või postiga – vaid ainult kinnituskirjaga e-posti vahendusel.
Kui olete tasunud registreerimise eest ja Teile siiski ei ole e-mailile saabunud kinnitust, osaluse registreerimise kohta, siis palume võtta ühendust sekretar@klk.vil.ee, või telefoni numbril: +372 434 2360

REGISTREERIMISE TAGASTUS 

Kui olete registreerinud end ja tasunud registreerimise eest, ning selgub, et Teil pole võimalik kokkutulekul osaleda, siis seda osalust ei ole võimalik tagastada. Kuid on võimalik muuta kokkutulekul osaleja nime, ehk samale registreeringule on võimalik registreerida teine vilistlane. Registreeringu muutmist saab teha vaid e-maili vahendusel sekretar@klk.vil.ee ning kuni 1päeva enne kokkutulekut! Kokkutuleku päeval registreerimise muutmisi ei toimu. Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole kliendil ja tarbijal sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul.

PRIVAATSUS JA ANDMEKAITSE

Teie andmete kaitstus on meile oluline. Registreerimise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Sooritades registreerimise klk.vil.ee/vilistlased, annab isik nõusoleku enda isikuandmete töötlemisteks, isikuandmeid mida SA Viljandi Hariduse Arengufond isikult küsib ja registreerimise vormistamiseks vajab on järgmised: nimi, kontaktandmed ja elukoht, kuid lisaks on võimalik täita lisaandmete väljad, et täiustada Viljandi Kesklinna kooli vilistalste andmeid. SA Viljandi Hariduse Arengufond ei avalda temale teatavaks saanud kliendiandmeid kolmandale osapoolele väljaarvatud juhul kui see on vajalik meie teenuse osutamiseks. Soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist SA Viljandi Hariduse Arengufond andmebaasist.

REGISTREERIMISE HINNAKIRI

Osaluse hind online registreerimisel Vilistlaste kokkutulekule varieerub 15€st kuni 25€ni.
Osaluse registreerimise hinna saate ise valida. Osaluse hind algab 15€st, mis sisaldab endast ainult Vilistlaste kokkutulekule registreerimise tasu. Kuid Viljandi Kesklinna kooli Vilistlaskogul on võimalus lisaks kooli rahalistele vahenditele leida annetusi, et ellu viia näiteks Multifunktsionaalse väljaku rajamist Kesklinna Kooli staadionile ning Aasta õpetaja stipendumi fondi toetamist.
Osaluse registreerimise eest ei võeta registreerijalt täiendavaid lisa teenustasusid ja kogu pileti tulu laekub SA Viljandi Hariduse Arengufond kontole, peale registreerimise lõppu laekuvad osalustasud ja annetused Viljandi Kesklinna Koolile.