Uudised

Koostöö Viljandi Noorte Tugilaga 18. detsember elina.tirgo


Viljandi Noorte Tugila pakub tuge neile noortele, kes ei õpi, ei tööta või vajavad abi ja suunamist oma valikute tegemisel. Programmi tegevustest võtsid osa Viljandi linna ja Viljandi valla koolidest kokku 68 noort – Tarvastu Gümnaasiumi abituriendid, Viljandi Kesklinna Kooli, Heimtali Põhikooli ja Kalmetu Põhikooli 9. klassid.

Programmi „Tugila koolidesse“ koostöökohtumised toimusid septembrist detsembrini ning põhifookus kohtumistel oli tuleviku planeerimisel ja noorte jaoks aktuaalsete teemade käsitlemisel. Kohtumiste käigus uurisin noortelt:

  • millisena nad oma tulevikku visualiseerivad;
  • kaardistasin noorte allika kriitilisuse ehk kust ja millist infot nad otsivad;
  • suunasin noori mõtlema oskustele ja teadmistele, mida neil hetkel ei ole, kuid tulevikus võiks vaja minna;
  • rääkisime noorte vaimsest tervisest – mis see on ja kuidas hoida iseennast tervena.

Neljast kohtumisest kolm toimusid klassiga personaalselt nende koolis (vajadusel veebipõhiselt) ning üks kohtumine pidi toimuma Sakala Keskuses, ent koroonaohu tõttu kolisime kohtumise ümber veebikeskkonda ja noored said vaadata esinejaid otseülekande vahendusel.

Virtuaalsel noortekohtumisel rääkisid kolm Viljandimaa noort oma töökogemustest ja karjääri planeerimisest, Peaasi.ee rääkis vaimse tervise probleemide tunnustustest ning andis häid nippe enese abistamiseks ja kaks noort tütarlast jagasid ausalt ja avameelselt oma kogemuslugu sellest, kuidas nad vaimse tervise probleemide küüsi langesid ning kuidas probleemist vabanesid.

Koolide külastused on olnud kogu perioodi vältel väga silmiavavad, sest noorte mõtted ja soovid on väga teadlikud ning endalegi üllatuseks teavad paljud noored üsna täpselt, mis neid tulevikus ees ootab. Aitäh noortele, et aktiivselt kaasa rääkisite ja avameelselt oma mõtteid jagasite. Olen teile väga tänulik!

Programmi „Tugilad koolidesse“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Programmijuht ja Viljandi Noorte Tugila noorsootöötaja
Liis Lääts

Viljandi Noorte Tugila pakub tuge neile noortele, kes ei õpi, ei tööta või vajavad abi ja suunamist oma valikute tegemisel. Programmi tegevustest võtsid osa Viljandi linna ja Viljandi valla koolidest kokku 68 noort – Tarvastu Gümnaasiumi abituriendid, Viljandi Kesklinna Kooli, Heimtali Põhikooli ja Kalmetu Põhikooli 9. klassid.

Programmi „Tugila koolidesse“ koostöökohtumised toimusid septembrist detsembrini ning põhifookus kohtumistel oli tuleviku planeerimisel ja noorte jaoks aktuaalsete teemade käsitlemisel. Kohtumiste käigus uurisin noortelt:

  • millisena nad oma tulevikku visualiseerivad;
  • kaardistasin noorte allika kriitilisuse ehk kust ja millist infot nad otsivad;
  • suunasin noori mõtlema oskustele ja teadmistele, mida neil hetkel ei ole, kuid tulevikus võiks vaja minna;
  • rääkisime noorte vaimsest tervisest – mis see on ja kuidas hoida iseennast tervena.

Neljast kohtumisest kolm toimusid klassiga personaalselt nende koolis (vajadusel veebipõhiselt) ning üks kohtumine pidi toimuma Sakala Keskuses, ent koroonaohu tõttu kolisime kohtumise ümber veebikeskkonda ja noored said vaadata esinejaid otseülekande vahendusel.

Virtuaalsel noortekohtumisel rääkisid kolm Viljandimaa noort oma töökogemustest ja karjääri planeerimisest, Peaasi.ee rääkis vaimse tervise probleemide tunnustustest ning andis häid nippe enese abistamiseks ja kaks noort tütarlast jagasid ausalt ja avameelselt oma kogemuslugu sellest, kuidas nad vaimse tervise probleemide küüsi langesid ning kuidas probleemist vabanesid.

Koolide külastused on olnud kogu perioodi vältel väga silmiavavad, sest noorte mõtted ja soovid on väga teadlikud ning endalegi üllatuseks teavad paljud noored üsna täpselt, mis neid tulevikus ees ootab. Aitäh noortele, et aktiivselt kaasa rääkisite ja avameelselt oma mõtteid jagasite. Olen teile väga tänulik!

Programmi „Tugilad koolidesse“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Programmijuht ja Viljandi Noorte Tugila noorsootöötaja
Liis Lääts