Uudised

Lastevanemate, õpetajate ja õpilaste koostöine õhtu 06. mai elina.tirgo


4. mail toimus koolis lastevanemate, õpetajate ja õpilaste ühine foorum, kus arutati ja analüüsiti pandeemia mõju õppimisele ja ka koolielule. Samas käsitleti ka tuleviku suundumusi, otsiti lahendusi õppimise ning koolikorralduse huvitavamatele ja efektiivsematele tegevustele.

Kokkuvõtted ilmuvad lähiajal Stuudiumis kooliperele tutvumiseks.

4. mail toimus koolis lastevanemate, õpetajate ja õpilaste ühine foorum, kus arutati ja analüüsiti pandeemia mõju õppimisele ja ka koolielule. Samas käsitleti ka tuleviku suundumusi, otsiti lahendusi õppimise ning koolikorralduse huvitavamatele ja efektiivsematele tegevustele.

Kokkuvõtted ilmuvad lähiajal Stuudiumis kooliperele tutvumiseks.