| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Õppeperioodid ja vaheajad
  Tundide ajad
  Tunniplaan
  Ainekavad
  Klassiruumid Uueveski tee 1
  Klassiruumid Jakobsoni tn 42
  Ainevaldkonnad ja juhid
  Õppeaasta eesmärgid
  Tunnijaotuskava põhikoolis
  Konsultatsioonid
  Eksamid ja tasemetööd
  Õpiveeb
  Õppematerjalid
  Olümpiaadid(ainevõistlused)
  Pane tähele  
Viljandi Kesklinna Kool võtab tööle eripedagoog-logopeedi ja sotsiaalpedagoogi
Tunniplaan 2017/2018 1.p.-a.
Stuudiumi avalik kalender
Olümpiaadide (ainevõistluste) tulemused
 
  Mõte  

Valetamine hävitab usalduse.Kairiin Kukk, 8. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kas Sulle meeldib meie kooli Facebooki lehekülg?
 

Bioneer

2007/2008

 

 

Viljandi Maagümnaasiumi

2007/2008. õppeaasta eesmärgid

 

 1. Kooli 130.aastapäeva tähistamine.

1.1. Pidulik aktus detsembris.

1.2. Kohtumised vilistlastega ainetundides.

1.3. Spordivõistlused vilistlastega.

1.4. Õpilaste loomingut käsitleva trükise väljaandmine.

1.5. Vilistlaste kokkutulek 28.juunil 2008.

 1. Õpilaste koolist puudumise järelvalve parandamine.

2.1. Puudumiste kokkuvõtete analüüs 1 kord kuus.

2.2.  Suurematele puudujatele toetusprogrammi koostamine.

2.3.  Vanemate parem kaasamine koolitöösse.

 1. Õppetöö parem ühendamine klassivälise tööga.

3.1. Ainenädalate korraldamine kõikides ainetes.

3.2.  Parimate ainetundjate väljaselgitamine.

3.3.  Erinevate huvitegevuste populariseerimine väljaspool koolipäeva.

3.4.  Kooliruumide parem rakendamine huvitegevuseks.

 1. Kahe ainekabineti  ja laboratooriumi rajamine.

 

 1. Uue arvutiklassi soetamine.

 1. Kahe klassi mööbli soetamine.

 1. e-õppe juurutamine, parendamine ja edasiarendamine.

7.1. Olemasolevate programmide töölerakendamine.

7.2.  E-kursuste kasutuselevõtt.

7.3.   E-õppe keskkondade kasutuselevõtt.

7.4.  Vastavasisulise koolituse korraldamine.

 1.  Koolidevaheliste ainevõistluste läbiviimine.(3-4 kooli võistlus)

 1. Tugiõppe süsteemi täiustamine.

9.1.Tugiõppe klassi töölerakendamine.(7.-9.kl)

9.2.  Pikapäeva rühma töölerakendamine.(4.-6.kl)

 

 1. Õpioskuste ringi töölerakendamine 3.-6.kl.

 1. Terviseedendamisega seotud tegevuste laiendamine.

11.1. Matkapäeva korraldamine.

11.2. Õuesõppe kasutuselevõtt kõikides kooliastmetes.

11.3. Vastava lektooriumi läbiviimine III-IV kooliastmes.

 1. Õppetegevuses projekt “Tunnid huvitavaks”.

12.1. Avastusõppe elementide kasutuselevõtt loodusainetes.

12.2.       Kõikides ainekomisjonides lahtiste tundide läbiviimine.

12.3.       Kogemuste jagamine teiste koolidega.

12.4.       Vastavasisuliste õppepäevade läbiviimine.

12.5.       Metoodikapäeva läbiviimine.

 1. Comenius projektist osavõtt ja tegevuste planeerimine.

14. Lastevanemate üldkoosolekud.

14.1. Laste terviseriskid ja nendest hoidumine.

14.2. Kooli remondi ajal õppetöö planeerimine.

15. Õppenõukogu koosolekud.

1.      Töökogemusi puudumiste ennetamisel.

2.      Aktiivõpe klassitunnis.

3.      e-õppe rakendamisest Maagümnaasiumis.

4.      Tugiõppe tulemuslikkusest.

5.      Õppekava muudatustest.(inglise keel ja infotehnoloogia.)

 

 

 

 

 

 

 
Külastusi täna: 905 Kokku: 1506364234 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet