Koolielu

Hoolekogu


2021/2022 õppeaastal

Volikogu esindajad:
Krister Kallas  kristerkallas@hot.ee
Kadri Paldra  reky@reky.ee
Marko Tiitus  53413394 marko.tiitus@eelk.ee

Lastevanemate esindajad:
Jaak Kimmel 53268666 kimmeljaak@gmail.com
Priit Tampere  5056677    tampere.priit@gmail.com
Liili Klaos   5019409  liili@elevali.ee
Kadri Oras   55572372 kadrioras@gmail.com
Anu Arak    56476286  anu.arak@ajaleht.ee
Agne Mägi  5047966   akimagi@gmail.com
Indrek Aasna  5289394   aasna.indrek@gmail.com

Õppenõukogu esindajad:
Kaja Orobko  56455352  kaja.orobko@klk.vil.ee
Jane Kruusamäe 55651955 jane.kruusamae@klk.vil.ee;

Õpilaste esindajad:
Rosette Liis Uus
Reimo Jürjo

Hoolekogu koosoleku protokoll 23. sept. 2020
Hoolekogu koosoleku protokoll 14. okt. 2020
Hoolekogu koosoleku protokoll 22. sept. 2021
Hoolekogu koosoleku protokoll 16. nov. 2021

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 3 (25. jaan 2022
Hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 (29. märts 2022)
Hoolekogu koosoleku protokoll nr 5 (11. mai 2022)
Hoolekogu koosoleku protokoll nr 6 (8. juuni 2022)

 

 

2021/2022 õppeaastal

Volikogu esindajad:
Krister Kallas  kristerkallas@hot.ee
Kadri Paldra  reky@reky.ee
Marko Tiitus  53413394 marko.tiitus@eelk.ee

Lastevanemate esindajad:
Jaak Kimmel 53268666 kimmeljaak@gmail.com
Priit Tampere  5056677    tampere.priit@gmail.com
Liili Klaos   5019409  liili@elevali.ee
Kadri Oras   55572372 kadrioras@gmail.com
Anu Arak    56476286  anu.arak@ajaleht.ee
Agne Mägi  5047966   akimagi@gmail.com
Indrek Aasna  5289394   aasna.indrek@gmail.com

Õppenõukogu esindajad:
Kaja Orobko  56455352  kaja.orobko@klk.vil.ee
Jane Kruusamäe 55651955 jane.kruusamae@klk.vil.ee;