Õppetöö

Eksamid, tasemetööd, loovtöö


Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit.

Põhikooli lõpetajatele on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • Eesti keel ja kirjandus
 • Matemaatika
 • Valikeksam õpilase valikul

Eksamite toimumisajad 2021/2022. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
 • valikeksam  (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022

Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast:

 • Inglise keel
 • Saksa keel
 • Vene keel võõrkeelena
 • Bioloogia
 • Keemia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Ajalugu
 • Ühiskonnaõpetus

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Harno. Eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid.

Mõnel puhul on võimalik põhikool lõpetada, sooritades riiklike eksamite asemel koolieksamid. Põhikooli koolieksamid sooritavad:

 • Põhikoolilõpetajad, kes põhikooli riikliku eksami ajal haigestuvad või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel).
 • Põhikoolilõpetajad, kes on riikliku eksami sooritanud hindele „nõrk” või „puudulik”.

Põhikooli lõpueksamid on kevadeti kõigis koolides ühesugusena ja ühel ajal toimuvad riiklikud eksamid 9. klassi õpilastele. Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning teha otsus kooli lõpetamise kohta.

Põhikooli lõpueksamite materjalid (2015-2021)

 

Loovtöö tegevuskava 2021/22

Täpsema tegevuskava leiad siit!

 

Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit.

Põhikooli lõpetajatele on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • Eesti keel ja kirjandus
 • Matemaatika
 • Valikeksam õpilase valikul

Eksamite toimumisajad 2021/2022. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
 • valikeksam  (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022

Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast:

 • Inglise keel
 • Saksa keel
 • Vene keel võõrkeelena
 • Bioloogia
 • Keemia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Ajalugu
 • Ühiskonnaõpetus

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Harno. Eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid.

Mõnel puhul on võimalik põhikool lõpetada, sooritades riiklike eksamite asemel koolieksamid. Põhikooli koolieksamid sooritavad:

 • Põhikoolilõpetajad, kes põhikooli riikliku eksami ajal haigestuvad või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel).
 • Põhikoolilõpetajad, kes on riikliku eksami sooritanud hindele „nõrk” või „puudulik”.

Põhikooli lõpueksamid on kevadeti kõigis koolides ühesugusena ja ühel ajal toimuvad riiklikud eksamid 9. klassi õpilastele. Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning teha otsus kooli lõpetamise kohta.

Põhikooli lõpueksamite materjalid (2015-2021)

 

Loovtöö tegevuskava 2021/22

Täpsema tegevuskava leiad siit!