Õppetöö

Eksamid, tasemetööd, loovtöö


Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
4) valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
5) valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

 

Loovtöö tegevuskava 2020/21

Täpsema tegevuskava leiad siit!

 

Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
4) valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
5) valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

 

Loovtöö tegevuskava 2020/21

Täpsema tegevuskava leiad siit!