Õppetöö

Õppetöö korraldus


VILJANDI KESKLINNA KOOLI 2023/2024 ÕPPEAASTA PÄEVAKAVA
TUNNIPLAAN: https://klk.edupage.org/timetable/
HUVIRINGIDE TUNNIPLAAN: https://klk.vil.ee/huviringid
1.-4.KLASS 5.-9. KLASS
8.00-9.00 HOMMIKUNE PIKAPÄEVARÜHM  8.00-9.00 KOOLIMAJA AVATUD + ÕPITUBA 5.-9. KL
TUND AEG TUND ÜHENDATUD TUND ÜKSIK TUND
1.-2. 9.00 - 10.20 1.-2. 9.00 - 10.20 9.00 - 9.40
9.45 - 10.25
VAHETUND (SÖÖMINE 1.-2. KL, ÕUES 3.-4. KL) 20 MINUTIT VAHETUND 15 MINUTIT 10 MINUTIT
3. 10.40 - 11.20 3.-4.  10.35 - 11.55 10.35 - 11.15
VAHETUND (SÖÖMINE 3.-4. KL, ÕUES 1.-2. KL) 20 MINUTIT 11.20 - 12.00
4. 11.40-12.20 KASULIK AEG (SÖÖMINE + ÕUEVAHETUND JM)  50 MINUTIT 45 MINUTIT
VAHETUND 10 MINUTIT
5. 12.30 - 13.10 5.-6. 12.45 - 14.05 12.45 - 13.25
VAHETUND 10 MINUTIT 13.30 - 14.10
6. 13.20-14.00 VAHETUND 15 MINUTIT 10 MINUTIT
12.30-18.00 KLASSIVÄLINE TEGEVUS: HUVIRINGID 7.-8. 14.20 - 15.40 14.20 - 15.00
15.05 - 15.45
13.30-18.00 KLASSIVÄLINE TEGEVUS: HUVIRINGID https://klk.vil.ee/huviringid
*ERANDID SÖÖMISEL SÕLTUVAD LIIKUMISTUNDIDEST      
    ÜHENDATUD TUND 80 MIN KONTAKTIS + 10 MIN ISESEISEV ÕPE
   
    ÜKSIK TUND 40 MIN KONTAKTIS + 5 MIN ISESEISEV ÕPE
   
         
1.-4. KLASSI PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA     
AEG TEGEVUS    
8.00-9.00 MÄNGUD, ETTEVALMISTUS KOOLIPÄEVAKS    
8.30-8.50 SOOVIJATEL HOMMIKUPUDER    
12.30-13.30 EAKOHASED MÄNGUD JA LIIKUMISTEGEVUSED ÕUES JA SISERUUMIDES    
13.30-14.30 ÕPPETEGEVUS**    
SOOVIJATEL PIKAPÄEVARÜHMA EINE SÖÖMISE VÕIMALUS    
** SUULISI ÜLESANDEID TEHAKSE VASTAVALT VÕIMALUSELE JA ÕPILASTE ARVULE    
         
1.-4. klassi koolimaja avatud 7.30-16.00    
5.-7. klassi koolimaja avatud 7.30-16.00    
Vaheaegadel (v.a. suvel) koolimajad avatud 8.00-13.00    

Õppetöö kirjeldav osa

Õppetöö koolis toimub viie 7-nädalase õppeperioodina, mida eraldavad vaheajad:

sügisvaheaeg (1 nädal)

jõuluvaheaeg (2 nädalat)

talvevaheaeg (1 nädal)

kevadvaheaeg (1 nädal)

suvevaheaeg (~12 nädalat)

Õppetöö toimub viiel päeval nädalas: esmaspäevast reedeni.

 

Kooli päevakava koosneb õppetundidest ja teistest koolieluga seotud tegevustest (õpilasüritused, huvitegevused, vestlused ja kohtumised õpetajate või klassijuhatajaga, jne). Õppetegevus võib toimuda nii koolimajas kui ka väljaspool kooli (nt õppekäigud, tunnid muuseumides jm).

 

Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik.

Juhendatud õpe võib olla grupis toimuv või individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe, õppekäik või muu pedagoogiline tegevus, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.

 

Õppetunnid toimuvad vastavalt kooli õppekavale ja tunniplaanile.

Õppetund jaguneb kaheks osaks: õpilase juhendamine õpetajaga vahetus kontaktis olles ja õpilase iseseisev õpe, mida õpetaja juhendab e-õppevahendeid kasutades (nt e-päevik, videokeskkond vm).

Õppetunnid toimuvad üldjuhul 1.-4. klassil hommikul ühe ühendatud (80 minutit) ja edasi üksikute tundidena (40 minutit). 5.-9. klassil üldjuhul ühendatud (80 minutit) tundidena, kuid sõltuvalt aine spetsiifikast ja/või nädalatundide arvust võib esineda ka ükskuid (40 minutit) ainetunde.

 

Kontaktõppe ja iseseisva õpiaja jaotus antud tundides on järgnev (ajalise jaotuse aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ette antud õppetunni arvestuslik pikkus 45 minutit):

• Ühendatud tund: 80 minutit õpetajaga vahetus kontaktis olev aeg ja 10 minutit iseseisev õpiaeg

• Üksik tund: 40 minutit õpetajaga vahetus kontaktis olev aeg ja 5 minutit iseseisev õpiaeg

 

Koolipäev algab üldjuhul kell 9.00. Tunnid vahelduvad vahetundidega.

1.-4. klassi õppehoones on päeva keskel kaks pikemat vahetundi, kus üks vahetund on mõeldud söömiseks ja teine õues käimiseks.

5.-9. klassi õppehoones on päeva keskel üks pikem paus, mille jooksul on õpilastel võimalik käia söömas kooli sööklas ja leida endale meelepäraseid tegevusi koolimajas sees ning kooli õuealal.

1.-4. klassi õpilastele on avatud pikapäevarühm hommikul 8.00-9.00 ja pärast õppetunde 12.30-14.30.

 

Õppetöö kirjeldav osa

Õppetöö koolis toimub viie 7-nädalase õppeperioodina, mida eraldavad vaheajad:

sügisvaheaeg (1 nädal)

jõuluvaheaeg (2 nädalat)

talvevaheaeg (1 nädal)

kevadvaheaeg (1 nädal)

suvevaheaeg (~12 nädalat)

Õppetöö toimub viiel päeval nädalas: esmaspäevast reedeni.

 

Kooli päevakava koosneb õppetundidest ja teistest koolieluga seotud tegevustest (õpilasüritused, huvitegevused, vestlused ja kohtumised õpetajate või klassijuhatajaga, jne). Õppetegevus võib toimuda nii koolimajas kui ka väljaspool kooli (nt õppekäigud, tunnid muuseumides jm).

 

Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik.

Juhendatud õpe võib olla grupis toimuv või individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe, õppekäik või muu pedagoogiline tegevus, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.

 

Õppetunnid toimuvad vastavalt kooli õppekavale ja tunniplaanile.

Õppetund jaguneb kaheks osaks: õpilase juhendamine õpetajaga vahetus kontaktis olles ja õpilase iseseisev õpe, mida õpetaja juhendab e-õppevahendeid kasutades (nt e-päevik, videokeskkond vm).

Õppetunnid toimuvad üldjuhul 1.-4. klassil hommikul ühe ühendatud (80 minutit) ja edasi üksikute tundidena (40 minutit). 5.-9. klassil üldjuhul ühendatud (80 minutit) tundidena, kuid sõltuvalt aine spetsiifikast ja/või nädalatundide arvust võib esineda ka ükskuid (40 minutit) ainetunde.

 

Kontaktõppe ja iseseisva õpiaja jaotus antud tundides on järgnev (ajalise jaotuse aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ette antud õppetunni arvestuslik pikkus 45 minutit):

• Ühendatud tund: 80 minutit õpetajaga vahetus kontaktis olev aeg ja 10 minutit iseseisev õpiaeg

• Üksik tund: 40 minutit õpetajaga vahetus kontaktis olev aeg ja 5 minutit iseseisev õpiaeg

 

Koolipäev algab üldjuhul kell 9.00. Tunnid vahelduvad vahetundidega.

1.-4. klassi õppehoones on päeva keskel kaks pikemat vahetundi, kus üks vahetund on mõeldud söömiseks ja teine õues käimiseks.

5.-9. klassi õppehoones on päeva keskel üks pikem paus, mille jooksul on õpilastel võimalik käia söömas kooli sööklas ja leida endale meelepäraseid tegevusi koolimajas sees ning kooli õuealal.

1.-4. klassi õpilastele on avatud pikapäevarühm hommikul 8.00-9.00 ja pärast õppetunde 12.30-14.30.

 

VILJANDI KESKLINNA KOOLI 2023/2024 ÕPPEAASTA PÄEVAKAVA
TUNNIPLAAN: https://klk.edupage.org/timetable/
HUVIRINGIDE TUNNIPLAAN: https://klk.vil.ee/huviringid
1.-4.KLASS 5.-9. KLASS
8.00-9.00 HOMMIKUNE PIKAPÄEVARÜHM  8.00-9.00 KOOLIMAJA AVATUD + ÕPITUBA 5.-9. KL
TUND AEG TUND ÜHENDATUD TUND ÜKSIK TUND
1.-2. 9.00 - 10.20 1.-2. 9.00 - 10.20 9.00 - 9.40
9.45 - 10.25
VAHETUND (SÖÖMINE 1.-2. KL, ÕUES 3.-4. KL) 20 MINUTIT VAHETUND 15 MINUTIT 10 MINUTIT
3. 10.40 - 11.20 3.-4.  10.35 - 11.55 10.35 - 11.15
VAHETUND (SÖÖMINE 3.-4. KL, ÕUES 1.-2. KL) 20 MINUTIT 11.20 - 12.00
4. 11.40-12.20 KASULIK AEG (SÖÖMINE + ÕUEVAHETUND JM)  50 MINUTIT 45 MINUTIT
VAHETUND 10 MINUTIT
5. 12.30 - 13.10 5.-6. 12.45 - 14.05 12.45 - 13.25
VAHETUND 10 MINUTIT 13.30 - 14.10
6. 13.20-14.00 VAHETUND 15 MINUTIT 10 MINUTIT
12.30-18.00 KLASSIVÄLINE TEGEVUS: HUVIRINGID 7.-8. 14.20 - 15.40 14.20 - 15.00
15.05 - 15.45
13.30-18.00 KLASSIVÄLINE TEGEVUS: HUVIRINGID https://klk.vil.ee/huviringid
*ERANDID SÖÖMISEL SÕLTUVAD LIIKUMISTUNDIDEST      
    ÜHENDATUD TUND 80 MIN KONTAKTIS + 10 MIN ISESEISEV ÕPE
   
    ÜKSIK TUND 40 MIN KONTAKTIS + 5 MIN ISESEISEV ÕPE
   
         
1.-4. KLASSI PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA     
AEG TEGEVUS    
8.00-9.00 MÄNGUD, ETTEVALMISTUS KOOLIPÄEVAKS    
8.30-8.50 SOOVIJATEL HOMMIKUPUDER    
12.30-13.30 EAKOHASED MÄNGUD JA LIIKUMISTEGEVUSED ÕUES JA SISERUUMIDES    
13.30-14.30 ÕPPETEGEVUS**    
SOOVIJATEL PIKAPÄEVARÜHMA EINE SÖÖMISE VÕIMALUS    
** SUULISI ÜLESANDEID TEHAKSE VASTAVALT VÕIMALUSELE JA ÕPILASTE ARVULE    
         
1.-4. klassi koolimaja avatud 7.30-16.00    
5.-7. klassi koolimaja avatud 7.30-16.00    
Vaheaegadel (v.a. suvel) koolimajad avatud 8.00-13.00