Ajalugu

Kooli ajalugu

Lühike kokkuvõte kooli ajaloost


Johann Köleri nim Viljandi 4. Keskkool 1976-1995

15. aprillil 1976. aastal seoses Johann Köleri 150. sünniaastapäevaga anti koolile vastavalt Eesti NSV haridusministri käskkirjale Johann Köleri nimi. Taotluses oli kool rõhutanud aastatepikkust kunstiõpetuse kõrget taset ja aktiivselt töötavate kunstiringide olemasolu. 

1. septembril 1976. aastal alustas kool õppetööd J. Köleri nim Viljandi  4. Keskkoolina. Direktor oli Asta Moora, õppealajuhatajad Reet Sinimaa, Aime Lindepuu ja Toomas Aaskivi. Õpetajaid töötas 41, klassikomplekte oli 31. Keskkooli osas viidi sisse polütehnilise tööõpetuse erialad autojuhtimine ja kaubandus. 


Foto: Õpetajad 1. septembril 1984

1979. aastal avati kunstiõpetuse eriklassid, mida juhendasid oma ala tundvad inimesed, igaüks oma isikupärase käekirjaga, mõttelaadi ja õpetamis-metoodikaga. Kunstiklasside õpetajad olid Tatjana Anniko,  Ene Aver,  Mare Kuusik, Arne Lepla, Mart Rand ja Ene Runing. Nende käe all kujunesid välja mitmed noored andekad kunstnikud  ja arhitektid. 1993. aastal toimus kunstinäitus Viljandi Kunstisaalis. Eesmärgiks oli anda ülevaade põhikooli kunstiklasside lõpetajate töödest, teemadest  ja  stiilidest. 
Kodu-uurimistöö jätkus 4. keskkooli loomisega. 1976. aastal moodustati  humanitaarsete huvidega õpilastest ajaloo eriklassid. Koolis hakati läbi viima kodu-uurimispäevi ja konverentse. 1993. aastal  avati  koolimuuseum. 1988. aastal hakkas õpetaja Irene Artma eestvedamisel ilmuma kooli ajaleht Oma Sõna, et tõmmata õpilaskond kaasa mõtlema ja tegutsema ning viia koolielu tegemised avalikkusesse. Kooli ajaleht ilmub tänaseni.
Jätkus aktiivne ja tulemuslik esinemine nii rajooni kui ka vabariiklikel aineolümpiaadidel ja konkurssidel ning spordivõistlustel.


Foto: Keskkooli õpilaste etteaste nääripeol 27. detsembril 1985